Bảng thông tin ứng viên

  Vị trí ứng tuyển:
  Mức lương mong muốn:
  Ngày nộp đơn:
  Ngày có thể nhận việc:

  I. Thông tin cá nhân

  Họ tên:
  Giới tính: NamNữ
  Ngày sinh:
  Nơi sinh:
  Quốc tịch:
  Dân tộc:
  Số CMND:
  Ngày cấp:
  Nơi cấp:
  Địa chỉ thường trú:
  Địa chỉ tạm chú:
  Email:
  Điện thoại:

  II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Các mối quan hệ Cha, Mẹ, Chồng/Vợ, Con)

  Tình trạng hôn nhân:
  Độc thânCó gia đìnhLy thânLy dịGoá vợ/ chồng
  Họ & Tên Quan Hệ Năm Sinh Nghề Nghiệp Chỗ Ở Hiện Nay Ghi Chú

  III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, ĐÀO TẠO

  1. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
  Văn bằng Trưởng khoa Quốc gia Thời Gian Được Đào Tạo
  (Từ ngày – Đến ngày)

  2. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN ĐÃ THAM DƯ:
  Trình Độ/ Chứng Chỉ Đơn vị cấp Số Chứng Chỉ Ngày Cấp
  3. KỸ NĂNG NGOẠI NGỮ

  Ngoại Ngữ

  Kỹ Năng Nói

  Kỹ Năng Viết;

  Chứng Chỉ Đã có;

  Giỏi

  Trung Bình

  Yếu

  Giỏi

  Trung Bình

  Yếu

  Tiếng Hoa
  Tiếng Anh
  3. KỸ NĂNG VI TÍNH
  Lĩnh vực Tên Phần Mềm Có Thể Sử Dụng Tự Đánh Giá Kỹ Năng
  Tin học văn phòng
  Đồ Họa
  Lập Trình
  Khác

  IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (trình bày theo thứ tự thời gian từ hiện tại về quá khứ 03 Cty gần nhất)

  Tên Tổ Chức/ Doanh Nghiệp

  (Sản phẩm, Dịch vụ)

  Thời Gian công tác

  Chức Danh

  Thu nhập/

  Tháng

  (Tr. đồng)

  Lý Do Thôi Việc

  Từ

  (Tháng/năm)

  Đến

  (Tháng/Năm)

  Nguồn cung cấp tham khảo

  Họ Tên

  Quan Hệ

  Chức Danh

  Tên công Ty

  Số ĐT Liên Hệ

  Sở thích cá nhân

  Tự đánh giá bản thân

  Điểm mạnh

  Điểm yếu

  Tính cách cá nhân:

  Sở trường/năng khiếu

  Các thành tích danh hiệu đạt được

   

  • Tôi đồng ý để Công ty CP BĐS FC Land được quyền liên hệ với những cá nhân nêu tên ở phần nguồn cung cấp thông tin tham khảo và những đồng nghiệp trước đây của Tôi nhằm mục đích kiểm chứng những thông tin liên quan đến việc xin ứng tuyển của Tôi.
  • Tôi đồng ý để Công ty CP BĐS FC Land được quyền sử dụng tất những dữ liệu cá nhân đã kê trên; bao gồm cả các bản sao văn bằng, tư liệu thông tin về việc làm trước đây của Tôi; được quyền tập hợp, xác minh, lưu trữ, xử lý hoặc luân chuyển cho các đơn vị trực thuộc của Công ty để tham khảo sử dụng những tư liệu trên với mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng.
  • Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.