ĐÂT NỀN BÌNH DƯƠNG

ĐÂT NỀN BÌNH DƯƠNG

ĐÂT NỀN BÌNH DƯƠNG

ĐÂT NỀN BÌNH DƯƠNG

DỰ ÁN CITY LAND BÌNH DƯƠNG

Vị trí: măt tiền đường DT 746, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
Diện tích: 51 hecta
Số phòng:
Ngày đăng: 09/05/2019
Liên hệ: 0961 212 232 - 0908 287 678

CITY LAND BÌNH DƯƠNG

Vị trí: Thửa đất số 50 - Tờ bản đồ số 28 - Đường DT 747 - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Diện tích: 510.927.96 m2
Số phòng:
Ngày đăng: 24/04/2019
Liên hệ: 0908 287 678 va 0961 21 22 32

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NAM TÂN UYÊN-MỆNH DANH LÀ “KHU ĐẤT VÀNG”

Vị trí: MẶT TIỀN ĐƯỜNG DT745, DT746 PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Diện tích: 51,09 ha
Số phòng:
Ngày đăng: 28/05/2019
Liên hệ: 0908 287 678 va 0961 21 22 32

ĐÂT NỀN BÌNH DƯƠNG

icon zalo